شما اینجا هستید: سمنان | سمنان | دروازه ارگ سمنان

دروازه ارگ سمنان

 • دروازه-ارگ-سمنان_1
 • دروازه-ارگ-سمنان_2
 • دروازه-ارگ-سمنان_3
 • دروازه-ارگ-سمنان_4
 • دروازه-ارگ-سمنان_5
 • دروازه-ارگ-سمنان_6
 • دروازه-ارگ-سمنان_7
 • دروازه-ارگ-سمنان_8

درباره دروازه ارگ سمنان

دروازه ای با شش گلدسته ی منقش و کاشی کاری های زیبا و ظریف در شمال شهر سمنان خودنمایی می کند. یادگاری از دوران قاجار که علت نام گذاری آن به نام ارگ، همجواری آن با ساختمان های حکومتی آن زمان می باشد.

  تلفن دروازه ارگ سمنان :

  وب سایت دروازه ارگ سمنان : -

  آدرس دروازه ارگ سمنان : استان سمنان، سمنان، تقاطع خيابان آيت ا... طالقاني و شيخ فضل ا... نوري

  زمان بازدید دروازه ارگ سمنان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دروازه ارگ سمنانمراکز نزدیک دروازه ارگ سمنان

جاذبه های اطراف دروازه ارگ سمنان

رستوران های اطراف دروازه ارگ سمنان

مراکز خرید اطراف دروازه ارگ سمنان