شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | برج طغرل

برج طغرل

 • برج-طغرل_1
 • برج-طغرل_2
 • برج-طغرل_3
 • برج-طغرل_4
 • برج-طغرل_5
 • برج-طغرل_6
 • برج-طغرل_7
 • برج-طغرل_8
 • برج-طغرل_9
 • برج-طغرل_10
 • برج-طغرل_11
 • برج-طغرل_12
 • برج-طغرل_13
 • برج-طغرل_14
 • برج-طغرل_15
 • برج-طغرل_16
 • برج-طغرل_17
 • برج-طغرل_18
 • برج-طغرل_19
 • برج-طغرل_20
 • برج-طغرل_21
 • برج-طغرل_22
 • برج-طغرل_23
 • برج-طغرل_24
 • برج-طغرل_25
 • برج-طغرل_26
 • برج-طغرل_27

درباره برج طغرل

در ضلع شرقی ابن بابویه، میانه ی باغی که در واقع بقایای همان "باغ بزرگ طغرلیه" می باشد، بنای برجی مضرس مانند است که از پس گذر سالیان برجا مانده است. بر پیشانی ورودی فرعی برج، کتیبه ای از سنگ جاسازی شده که می گوید ؛ برج طغرل به سنه ی سی و شش سلطنت ناصرالدین شاه به همت توانای میرزا علی اصغر خان اتابک، با دست هنرمند حاج ابوالحسن معمار باشی مرمت و بازسازی شده است.
با توجه به اسناد و مدارک به جا مانده ، بنای برج، مدفن طغرل شاه سلجوقی، متوفای 455 ه . ق ست. گفتنی ست که مدفن استاد محیط طباطبایی نیز در کنار این بنا فرار دارد.
هرگاه به زیارت اهل قبور ابن بابویه می روید، خیابان میر عابدینی را تا انتها بروید، روبروی تان بنای برج طغرل تمام قد ایستاده است.

  تلفن برج طغرل :

  وب سایت برج طغرل : -

  آدرس برج طغرل : تهران، شهر ری، خیابان فداییان اسلام، خیابان ورامین، خیابان صاحب الزمان


نمایش نقشه - برج طغرلمراکز نزدیک برج طغرل

جاذبه های اطراف برج طغرل

رستوران های اطراف برج طغرل

مراکز خرید اطراف برج طغرل