سوادکوه

tripbama
  • تعداد روز: 1
  • درجه سختی: 2
  • حداقل سن: 5
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه از دیدنی های طبیعی و تاریخی سوادکوه چون دریاچه شورمست، آلاشت، رصد خانه و دختر پاک دیدن خواهید نمود.
  • همچنین خانه تاریخی محل تولد رضا خان میرپنج بهمراه پل تاریخی ورسک نیز در این برنامه گنجانده شده است.

\