سوادکوه

tripbama
  • تعداد روز: 1
  • درجه سختی: 2
  • حداقل سن: 5
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه از دیدنی های طبیعی و تاریخی سوادکوه چون دریاچه شورمست، آلاشت، رصد خانه و دختر پاک دیدن خواهید نمود.
  • همچنین خانه تاریخی محل تولد رضا خان میرپنج بهمراه پل تاریخی ورسک نیز در این برنامه گنجانده شده است.

تجربیات خود را از این برنامه سفر با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

\