سفر به سرزمین کلوت ها

tripbama
  • تعداد روز: 4
  • درجه سختی: 2
  • حداقل سن: 7
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این سفر کرمان را از میمند تا بم خواهید گشت و کویر لوتش را از کلوت های شهداد تا گندم بریان ها درخواهید نوردید.
  • شبی را در خانه های صخره ای دست کن میمند به صبح خواهید رساند و در طبیعت بی نظیر دره راگه گشت خواهید زد.
  • سپس روزهای پیش رو را به بازدید از دیدنی های رفسنجان و کرمان خواهید گذراند و نیم روزی را نیز به گشت و گذار در کلوت های شهداد و دیدنی های اطرافش سپری خواهید کرد.
  • در این برنامه بازدید از ارگ های راین و بم نیز جای داده شده است تا بازدید از این دو ارگ شگفت انگیز تاریخی را نیز در خاطرات سفر خود حک کنید.
  • در این برنامه سعی کرده ایم رستوران هایی با کیفیت غذایی مناسب را بگنچانیم تا طعم غذاهای محلی کرمان را نیز در سفر خود مزه کنید.

\