سفر به استان مرکزی

| ساوه | دلیجان

دریافت برنامه - PDF
 روز 1    

0 Toman
      
60 دقیقه
      
توضیحات: در مسیر اتوبان تهران ـ ساوه حدود 20 کیلومتر مانده به ساوه، خروجی از اتوبان با تابلوی بزرگ به سمت شهرک صنعتی کاوه راهنمایی است که با استفاده از این خروجی می توانید خود را به هتل برسانید. هزینه صبحانه بار نفری 10000 تومان می باشد.

طول مدت بازدید: 0 دقیقه

0 Toman
      
20 دقیقه
      
توضیحات: به آزاد راه تهران- ساوه باز گشته و بعد از حدود 15 کیلومتر از اتوبان خارج شده و وارد جاده احمد آباد شوید. پس از روستای احمد آباد به روستای باغ شیخ و کاروانسرا خواهید رسید.

0 Toman
      
15 دقیقه
      
توضیحات: مسیر رفته را بازگشته و از طریق بلوارموحدی خود را به ساوه رسانده و ازبلوار شهید شجاعی به مسجد جامع بروید.

طول مدت بازدید: 60 دقیقه

0 Toman
      
2 دقیقه
      
توضیحات: خیابان مسجد جامع (سلمان ساوجی) را مستقیم به سمت شمال بروید پس از عبور از میدان به موزه چهارسوق خواهید رسید.

طول مدت بازدید: 30 دقیقه

0 Toman
      
15 دقیقه
      
توضیحات: خود را به میدان سرداران رسانده و خیابان را به سمت جنوب ادامه دهید تا به رستوران کشاورز برسید. این رستوران سمت راست جاده قرار گرفته است.

طول مدت بازدید: 0 دقیقه

0 Toman
      
40 دقیقه
      
توضیحات: از جنوب ساوه وارد جاده ساوه- سلفچگان شوید سپس حدود 25 کیلومتر بروید تا به جاده فرعی آوه برسید، وارد جاده شده و حدود 15 دقیقه بروید تا به شهر زیرزمینی و سپس کاروانسرای آوه که در شمال جاده قرار گرفته اند، برسید.

طول مدت بازدید: 60 دقیقه

0 Toman
      
30 دقیقه
      
توضیحات: آزادراه ساوه- سلفچگان را حدود 100 کیلومتر بروید تا به خروجی دودهک برسید. کمی که داخل جاده شوید کاروانسرا را از دور مشاهده خواهید نمود.

طول مدت بازدید: 30 دقیقه

0 Toman
      
20 دقیقه
      
توضیحات: به جاده اصلی بازگشته و حدود 20کیلومتر برانید تا به شهر دلیجان برسید. از جاده مرکز شهر وارد شهر شوید. هتل در ابتدای شهر قرار گرفته است.

طول مدت بازدید: 0 دقیقه
 

هماهنگی خدمات سفر خود را به ما بسپارید تا ظرف 24 ساعت اجرای آن را برای شما تضمین نماییم.

رزرو اقامت
خانه
هتل آپارتمان
هتل 1و2و3 ستاره
هتل 4و5 ستاره
حمل و نقل تا مقصد
اتومبیل
اتوبوس
قطار
هواپیما
حمل و نقل در مقصد
میدل باس
ون
تاکسی
اجاره ماشین
راهنمای محلی
راهنمای فرهنگی
راهنمای طبیعت گردی
بلد محلی
تور در مقصد
نیم روز
یک روز
دو روز
مشاوره سفر
میخوام