بازار کرمانشاه

  • بازار-کرمانشاه_1
  • بازار-کرمانشاه_2
  • بازار-کرمانشاه_3
  • بازار-کرمانشاه_4
  • بازار-کرمانشاه_5
  • بازار-کرمانشاه_6
  • بازار-کرمانشاه_7

درباره بازار کرمانشاه

این بازار قدیمی با وجود رقیبان سرسختی همچون مراکز خرید مدرن و لوکس، همچنان جایگاه سنتی خود را حفظ کرده است و طرفداران ویژه خود را دارد و محصولاتی همچون نان برنجی، روغن کرمانشاهی و نان خرمایی این بازار در میان مردم مشهور می باشد.

  تلفن بازار کرمانشاه :

  وب سایت بازار کرمانشاه : -

  آدرس بازار کرمانشاه : استان کرمانشاه،کرمانشاه،خیابان مدرس


نمایش نقشه - بازار کرمانشاه


مراکز نزدیک بازار کرمانشاه

جاذبه های اطراف بازار کرمانشاه

اقامت گاه های اطراف بازار کرمانشاه

رستوران های اطراف بازار کرمانشاه

مراکز خرید اطراف بازار کرمانشاه