شما اینجا هستید: قزوین | قزوین | رستوران نمونه

رستوران نمونه

  • رستوران-نمونه_1
  • رستوران-نمونه_2
  • رستوران-نمونه_3
  • رستوران-نمونه_4
  • رستوران-نمونه_5

درباره رستوران نمونه

اگر کیفیت غذا و مدرن بودن فضا به یک میزان برای شما اهمیت دارد به رستوران نمونه بروید؛ جایی که در یک فضای شیک و مدرن غذاهایی بسیار باکیفیت و تازه را نوش جان خواهید نمود.تا آماده شدن غذا نیز می توانید با عکس های آویخته شده به دیوار، تاریخ قزوین را ورقی بزنید.

  تلفن رستوران نمونه : 3325456

  وب سایت رستوران نمونه : -

  آدرس رستوران نمونه : قزوین، خیابان بوعلی، چهارراه فردوسی، مقابل ساختمان پزشکان


نمایش نقشه - رستوران نمونه