کافی شاپ تی شی نی

 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_1
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_2
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_3
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_4
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_5
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_6
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_7
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_8
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_9
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_10
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_11
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_12
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_13
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_14
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_15
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_16
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_17
 • کافی-شاپ-تی-شی-نی_18

درباره کافی شاپ تی شی نی

اگر هوس کافه یا چای کردید یا به دنبال فضایی مدرن و دلنشین بر بلندای بام شهر می گردید تا دمی بیاسایید و آرامش را با نوشیدنی لذیذ در منظره ای روح نواز تجربه کنید، سری به کافه تی شی نی بزنید، کافه ای در انتهای کرج در دامنه کوه عظیمیه !

  تلفن کافی شاپ تی شی نی :

  وب سایت کافی شاپ تی شی نی : -

  آدرس کافی شاپ تی شی نی : البرز، کرج، انتهای بلوار عظیمیه، کافه تی شی نی


نمایش نقشه - کافی شاپ تی شی نی


مراکز نزدیک کافی شاپ تی شی نی

جاذبه های اطراف کافی شاپ تی شی نی

رستوران های اطراف کافی شاپ تی شی نی

مراکز خرید اطراف کافی شاپ تی شی نی