کبابی حاجی مالک

درباره کبابی حاجی مالک

اگر در سفر به شهر اردبیل به دنبال امتحان کردن غذای کبابی خاصی هستید حتما به "کبابی حاجی مالک" سری بزنید. ویژگی منحصربفردی که این کبابی دارد شکل سرو غذای آن می باشد؛ یعنی خودتان گوشت تازه را سفارش می دهید و  کبابی شده ی آن را تحویل می گیرید.

  تلفن کبابی حاجی مالک : 045-6620002

  وب سایت کبابی حاجی مالک : -

  آدرس کبابی حاجی مالک : استان اردبیل،اردبیل،خیابان ساحلی، اول خیابان پیرمادر


نمایش نقشه - کبابی حاجی مالک


مراکز نزدیک کبابی حاجی مالک

جاذبه های اطراف کبابی حاجی مالک

اقامت گاه های اطراف کبابی حاجی مالک

رستوران های اطراف کبابی حاجی مالک