کاروانسرای شاه عباس

  • کاروانسرای-شاه-عباس_1
  • کاروانسرای-شاه-عباس_2
  • کاروانسرای-شاه-عباس_3
  • کاروانسرای-شاه-عباس_4
  • کاروانسرای-شاه-عباس_5
  • کاروانسرای-شاه-عباس_6
  • کاروانسرای-شاه-عباس_7
  • کاروانسرای-شاه-عباس_8
  • کاروانسرای-شاه-عباس_9
  • کاروانسرای-شاه-عباس_10

درباره کاروانسرای شاه عباس

این بنا از جمله کاروانسراهای سبک صفوی است که با شیوه معروف چهار ایوانی و با آجر ساخته شده است. ساختمان کاروانسرا شامل رباط، ایوان های بیرونی، هشتی ورودی، حیاط مرکزی، حوض خانه و مهتابی و چهار هشتی زیبا و فضاهای سرپوشیده شرقی و غربی و یکصد ایوان و اتاق و اجاق برای استفاده کاروانیان بوده است. هم اکنون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میبد، کتابخانه مرکز اسناد، موزه زیلوهای تاریخی میبد و رستوران سنتی در این مکان قرار دارد.

  تلفن کاروانسرای شاه عباس : -

  وب سایت کاروانسرای شاه عباس : -

  آدرس کاروانسرای شاه عباس : یزد، میبد، بلوار قاضی میرحسین


نمایش نقشه - کاروانسرای شاه عباسمراکز نزدیک کاروانسرای شاه عباس

جاذبه های اطراف کاروانسرای شاه عباس

اقامت گاه های اطراف کاروانسرای شاه عباس

رستوران های اطراف کاروانسرای شاه عباس