سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش

 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_1
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_2
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_3
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_4
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_5
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_6
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_7
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_8
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_9
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_10
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_11
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_12
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_13
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_14
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_15
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_16
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_17
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_18
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_19
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_20
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_21
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_22
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_23
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_24
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_25
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_26
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_27
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_28
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_29
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_30
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_31
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_32
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_33
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_34
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_35
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_36
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_37
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_38
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_39
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_40
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_41
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_42
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_43
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_44
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_45
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_46
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_47
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_48
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_49
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_50
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_51
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_52
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_53
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_54
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_55
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_56
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_57
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_58
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_59
 • سورتمه-ریلی-در-پارک-سیاهداران-تالش_60

درباره سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش

پارکی با چشم اندازهایی بسیار زیبا رو به جنگل و کوه های تالش. این پارک از یک طرف به جنگل و کوه های تالش و از طرف دیگر به دریا و جلگه محدود می شود. اما تفاوتی که این پارک با سایر همنوعان خود دارد اختصاص بخشی از پارک به گوزن هایی است که حضور آن ها جانی دوباره به فضا بخشیده است.از دیگر جاذبه های این پارک سورتمه ریلی ست که هیجانی وصف ناپذیر و یک تفریح مدرن و لذت بخش است. این سورتمه که شامل دو خط مستقیم (لیفت) و غیر مستقیم (مارپیچ) به طول 810 متر می باشد از دل جنگل های سیاه داران عبور کرده و لحظاتی به یاد ماندنی، شاد و پر هیجان را برای شما به ارمغان می آورد. در تمامی این مسیر پر پیچ و خم مارال های قرمز همراهیتان خواهند کرد.

  تلفن سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش :

  وب سایت سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش : -

  آدرس سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش : گیلان، تالش، میدان امام خمینی، پارک سیاهداران


نمایش نقشه - سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالشمراکز نزدیک سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش

جاذبه های اطراف سورتمه ریلی در پارک سیاهداران تالش