شما اینجا هستید: کرمان | کرمان | مجموعه گنجعلی خان

مجموعه گنجعلی خان

 • مجموعه-گنجعلی-خان-_1
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_2
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_3
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_4
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_5
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_6
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_7
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_8
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_9
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_10
 • مجموعه-گنجعلی-خان-_11

درباره مجموعه گنجعلی خان

گنجعلی خان یکی از فرمانروایان کرمان در سال 1005 ه.ق به حکومت کرمان منصوب و تا 1024 بر کرمان فرمانروایی کرد. یکی از اقدامات بسیار اساسی و مهمی که در زمان فرمانروایی ایشان صورت گرفته ساخت مجموعه گنجعلی خان است. این مجموعه شامل بازار، میدان، مدرسه (کاروانسرا) مسجد، حمام، آب انبار و ضرابخانه است که به دست توانای استاد سلطان محمد معمار یزدی از سال 1005 تا 1034 ه . ق تدریجاً ساخته شده است . میدان گنجعلی خان: محوطه ای است که سه طرف آن را بازار احاطه نموده است. ضرابخانه: در شمال میدان و در مقابل حمام قرار گرفته است. این بنا در حال حاضر تعمیر شده و به عنوان موزه سکه از آن استفاده می شود . کاروانسرا: در ضلع شرقی ایوان قرار گرفته و تاریخ بنای آن مطابق کتیبه سردر 1007 ه . ق است. کتیبه مذکور به خط علیرضا عباسی خطاط مشهور زمان صفوی است. آب انبار: در ضلع غربی میدان قرار گرفته و توسط پلکانی سنگی به پایین راه دارد. آب انبار از قنات شهرآباد که به وسیله گنجعلی خان احداث شده بود آب گیری می شد. سر در آن دارای مقرنس زیبایی منقوش و کتیبه ای سنگی به خط نستعلیق است . مسجد: در گوشه شمال شرقی میدان و چسبیده به کاروانسرا ، مسجد کوچکی است که هم زمان با مدرسه ساخته شده و فاقد حیاط است و به تنهاییی موزه ای از تزئینات دوره صفویه است.حمام گنجعلی خان: با نام موزه مردم شناسی در ضلع جنوبی میدان قرار گرفته و پر جاذبه ترین نقطه توریستی کرمان است . این حمام تا نیم قرن پیش دایر بوده و پس از آن تا مدت ها متروک ماند. از سال 1347 تعمیرات آن آغاز شد و به صورت موزه در آمد. از دیدنی های حمام بازی نور است، گاه نور خورشید به آب می رسد و بازتاب آن بر سقف می رقصد. این همان چیزی است که باعث می شود در این فضا هر لحظه با لحظه دیگر تفاوت داشته باشد.

  تلفن مجموعه گنجعلی خان :

  وب سایت مجموعه گنجعلی خان : -

  آدرس مجموعه گنجعلی خان : کرمان، میدان ارگ، مجموعه گنجعلی خان


نمایش نقشه - مجموعه گنجعلی خان



مراکز نزدیک مجموعه گنجعلی خان

جاذبه های اطراف مجموعه گنجعلی خان

رستوران های اطراف مجموعه گنجعلی خان

مراکز خرید اطراف مجموعه گنجعلی خان