موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

درباره موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

عمارت باشکوه بیگلربیگی میزبان دو موزه تاریخی می باشد.موزه تخصصی پارینه سنگی که به عنوان نخستین موزه پارینه سنگی خاورمیانه شناخته می شود و می توانید مجموعه‌ای از ابزار آلات سنگی و استخوان‌های انسان از دوره‌های پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را بیابید. در بخش دیگر عمارت، مجموعه ای از نسخ خطی و اسناد قدیمی متعلق به خانواده بیگلربیگی که روزگاری در این خانه ساکن بودند، به نمایش گذاشته شده است. اتاق های آینه کاری،پنجره های ارسی و مشبک، شیشه های رنگی و اتاق های تو در تو  در کنار حضور نسخ و اسناد قدیمی جذابیت این بخش از موزه را دوچندان نموده است.

  تلفن موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه : 7286579

  وب سایت موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه : -

  آدرس موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه : استان کرمانشاه،کرمانشاه،روبروي مسجدجامع، كوچه شهيد زارعي, تكيه بيگلربيگي


نمایش نقشه - موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاهمراکز نزدیک موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

جاذبه های اطراف موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

اقامت گاه های اطراف موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

رستوران های اطراف موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه

مراکز خرید اطراف موزه پارینه سنگی زاگرس و خط و کتابت کرمانشاه