تکیه و موزه معاون الملک

 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_1
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_2
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_3
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_4
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_5
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_6
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_7
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_8
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_9
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_10
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_11
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_12
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_13
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_14
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_15
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_16
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_17
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_18
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_19
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_20
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_21
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_22
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_23
 • تکیه-و-موزه-معاون-الملک-_24

درباره تکیه و موزه معاون الملک

یکی از بناهای به جا مانده از دوره قاجاریه شهر کرمانشاه تکیه معاون الملک است که در بافت قدیم شهر قرار دارد.کاشی های منحصربه فرد این بنا، آن را از دیگر تکیه های شهر متمایز کرده است. این تکیه به دستور حسن خان معروف به معاون الملک ساخته شده و دارای سه قسمت حسینیه،زینبیه و عباسیه می باشد که در بخش عباسیه موزه مردم شناسی و پوشاک استان کرمانشاه ایجاد شده است.

  تلفن تکیه و موزه معاون الملک : 7223777

  وب سایت تکیه و موزه معاون الملک : -

  آدرس تکیه و موزه معاون الملک : استان کرمانشاه،کرمانشاه، خیابان حداد عادل


نمایش نقشه - تکیه و موزه معاون الملکمراکز نزدیک تکیه و موزه معاون الملک

جاذبه های اطراف تکیه و موزه معاون الملک

اقامت گاه های اطراف تکیه و موزه معاون الملک

رستوران های اطراف تکیه و موزه معاون الملک

مراکز خرید اطراف تکیه و موزه معاون الملک