تکیه بیگلربیگی

  • تکیه-بیگلربیگی-_1
  • تکیه-بیگلربیگی-_2
  • تکیه-بیگلربیگی-_3
  • تکیه-بیگلربیگی-_4
  • تکیه-بیگلربیگی-_5
  • تکیه-بیگلربیگی-_6
  • تکیه-بیگلربیگی-_7

درباره تکیه بیگلربیگی

مکانی که علاوه بر داشتن تزئینات با شکوه بنایی تاریخی، نخستین موزهٔ پارینه سنگی خاورمیانه را نیز در خود جای داده است.تکیه بیگلربیگی در دوره قاجار توسط عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده است و از لحاظ آیینه کاری در بین تکایای کرمانشاه بی نظیر است. در سمت غربی حیاط، تالار آیینه کاری بزرگی وجود دارد که به حسینیه معروف است.این تالار با تزیینات عالی و کتیبه های متعددی از دوران سلطنت مظفرالدین شاه آراسته شده است.در قسمت موزه پارینه سنگی مجموعه‌ای از ابزار آلات سنگی و استخوان‌های انسان از دوره‌های پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر نگهداری می شود.

  تلفن تکیه بیگلربیگی :

  وب سایت تکیه بیگلربیگی : -

  آدرس تکیه بیگلربیگی : استان کرمانشاه، کرمانشاه،خیابان مدرس روبرو مسجدجامع کرمانشاه کوچه صارم الدوله


نمایش نقشه - تکیه بیگلربیگیمراکز نزدیک تکیه بیگلربیگی

جاذبه های اطراف تکیه بیگلربیگی

اقامت گاه های اطراف تکیه بیگلربیگی

رستوران های اطراف تکیه بیگلربیگی

مراکز خرید اطراف تکیه بیگلربیگی