گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_1
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_2
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_3
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_4

درباره گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

این دو بنای تاریخی شهر آمل که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند متعلق به قرن نهم هحری قمری می باشند.
بنای ناصر الحق که آرامگاه این جاودانه مرد می باشد به سنه ی 304 هجری قمری در این مکان باز به سرشت خاکی اش باز گشته است.
گنبد دیگر نیز با همان نوع معماری متعلق به شمس طبرسی ست که از فقها و علمای مشهور آمل می باشد.
اکنون حاشیه شمالی شهر آمل، در محدوده ای چاکسر نام زیارتگه رندان جهان است.

  تلفن گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی :

  وب سایت گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی : -

  آدرس گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی : مازندران، آمل، بلوار شهید بهشتی، اندیشه 53، جنب اداره فرهنگ و ارشاد


نمایش نقشه - گنبد ناصر الحق و شمس طبرسیمراکز نزدیک گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

جاذبه های اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

رستوران های اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

مراکز خرید اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی