شما اینجا هستید: قزوین | قزوین | موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

  • موزه-مردم-شناسی-قجر_1

درباره موزه مردم شناسی قجر

حمام تاریخی قجر یکی از کهن ترین و زیباترین گرمابه های موجود در قزوین است که تاریخ بنای آن را در “صحت عافیت” معادل 1059 یافته اند. گرمابه را امیر گونه خان قاجار به دستور شاه عباس دوم صفوی ساخته است. این گرمابه نخست "حمام شاه" نام داشته ولی در دوره قاجار بعد از تغییراتی که در آن ایجاد شد از نام سازنده آن امیر گونه خان قاجار به حمام قجر تغییر نام یافتدر حال حاضر فضای این حمام به موزه مردم شناسی تغییر کاربری پیدا کرده و به سه بخش اقوام ، آداب و رسوم و مشاغل تقسیم شده است . در فضای سربینه گوشه ای از زندگی اقوام کرد ، لر ، ترک ، تات و مراغی به نمایش گذاشته شده است . بخش دوم که فضای میاندر را شامل می شود به تالار سور و سوگ اختصاص یافته و دو تابلوی مراسم پنجاه بدر و سیزده محرم در آن جلوه گر است . بخش سوم یا گرم خانه به مشاغلی مانند آهنگری ، مسگری ، حلاجی و ... که به شیوه سنتی در گذشته انجام می شده اختصاص یافته است.

  تلفن موزه مردم شناسی قجر : 2233155

  وب سایت موزه مردم شناسی قجر : -

  آدرس موزه مردم شناسی قجر : قزوین، خیابان امام خمینی «ره »، خیابان عبید زاکانی


نمایش نقشه - موزه مردم شناسی قجرمراکز نزدیک موزه مردم شناسی قجر

جاذبه های اطراف موزه مردم شناسی قجر

اقامت گاه های اطراف موزه مردم شناسی قجر

رستوران های اطراف موزه مردم شناسی قجر

مراکز خرید اطراف موزه مردم شناسی قجر