شما اینجا هستید: قزوین | قزوین | دروازه تهران قدیم

دروازه تهران قدیم

  • دروازه-تهران-قدیم_1
  • دروازه-تهران-قدیم_2
  • دروازه-تهران-قدیم_3

درباره دروازه تهران قدیم

یکی دیگر از دروازه های بجا مانده از دوران قاجار که حافظ شهر در برابر حملات و دزدی های دیگر شهرها بوده است، دروازه تهران قدیم نام دارد. این دروازه که در سال های دور خارج از شهر قزوین ساخته شده بود اکنون بدلیل گسترش قزوین، در میان شهر جای دارد.

  تلفن دروازه تهران قدیم :

  وب سایت دروازه تهران قدیم : -

  آدرس دروازه تهران قدیم : استان قزوین، قزوین، میدان تهران قدیم، ابتدای خیابان تهران قدیم

  زمان بازدید دروازه تهران قدیم :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دروازه تهران قدیممراکز نزدیک دروازه تهران قدیم

جاذبه های اطراف دروازه تهران قدیم

اقامت گاه های اطراف دروازه تهران قدیم

رستوران های اطراف دروازه تهران قدیم

مراکز خرید اطراف دروازه تهران قدیم