شما اینجا هستید: قزوین | قزوین | آب انبار سردار بزرگ

آب انبار سردار بزرگ

 • آب-انبار-سردار-بزرگ_1
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_2
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_3
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_4
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_5
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_6
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_7
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_8
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_9
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_10
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_11
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_12
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_13
 • آب-انبار-سردار-بزرگ_14

درباره آب انبار سردار بزرگ

از ابتدای ورود به بنا با دیدن دیواره های آجری تزئین شده با سنگ های منقش، گویی قدم در صفحه ای از تاریخ گذاشته اید. بعد از گذر از پاگرد، 47 پله شما را به مخزن اصلی می رساند که این مسیر به دلیل قرار گرفتن شیرهای آب در این قسمت به  "راه شیر" معروف می باشد.آب انبارها  که به گونه ای نماد شهرهای کم آب در گذشته می باشند امروزه به عنوان آثار تاریخی مورد بازدید گردشگران قرار می گیرند. آب انبار سردار بزرگ که بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران می باشد یادگاری از دو سردار بزرگ قاجار به نام های محمد حسن خان و محمد حسین خان است. می گویند ساخت این آب انبار و آب انبار دیگری به نام سردار کوچک و مدرسه‌ای به نام مدرسه سردار به علت نذر آنان برای پیروزی در جنگ ها ایران و روس بوده است، اگرچه پیروزی نصیب ایران نشد ولی آنان به عهد خود وفا کردند.

  تلفن آب انبار سردار بزرگ :

  وب سایت آب انبار سردار بزرگ : -

  آدرس آب انبار سردار بزرگ : استان قزوین،قزوین، ابتدای محله ری ،خیابان راه آهن

  زمان بازدید آب انبار سردار بزرگ :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آب انبار سردار بزرگمراکز نزدیک آب انبار سردار بزرگ

جاذبه های اطراف آب انبار سردار بزرگ

اقامت گاه های اطراف آب انبار سردار بزرگ

رستوران های اطراف آب انبار سردار بزرگ

مراکز خرید اطراف آب انبار سردار بزرگ