شما اینجا هستید: فارس | شیراز | ارگ کریمخان

ارگ کریمخان

 • ارگ-کریمخان-_1
 • ارگ-کریمخان-_2
 • ارگ-کریمخان-_3
 • ارگ-کریمخان-_4
 • ارگ-کریمخان-_5
 • ارگ-کریمخان-_6
 • ارگ-کریمخان-_7
 • ارگ-کریمخان-_8
 • ارگ-کریمخان-_9
 • ارگ-کریمخان-_10
 • ارگ-کریمخان-_11
 • ارگ-کریمخان-_12
 • ارگ-کریمخان-_13
 • ارگ-کریمخان-_14
 • ارگ-کریمخان-_15
 • ارگ-کریمخان-_16
 • ارگ-کریمخان-_17
 • ارگ-کریمخان-_18
 • ارگ-کریمخان-_19
 • ارگ-کریمخان-_20

درباره ارگ کریمخان

وارد شهر که می شوید اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد بنایی با شکوه با زیربنای 4000 است که عظمتش مرکز شهر را تحت تأثیر خود قرار داده است. این بنا که ارگ کریم خانی نام دارد در اوایل دوره زندیه بدستور کریم خان زند ساخته و محل زندگی و مقر حکومتی او گردید. کریم خان در آن زمان آرزو داشت این شهر را چنان توسعه بخشد که بتواند رقیبی برای اصفهان باشد.کریم‌خان‌زند برای ساخت این قصر ماهرترین سنگ تراشان، معماران و هنرمندان آن عصر را به شیراز دعوت کرد و بهترین نوع مصالح را از شهر‌ها و کشورهای مختلف خریداری و در اختیار کارگران قرار داد تا این ارگ زیبا با دیواره های سربه فلک کشیده اش در مدت زمان کوتاهی ساخته‌ شود.میدان کریم‌خانی که ارگ به عنوان خانه پادشاه و هسته اصلی میدان در مرکز آن واقع شده است در زمان حکومت کریمخان به عنوان تأسیسات و ارسن شهری به سه بخش تقسیم می‌شد:
1. بخش سیاسی که شامل عمارت کلاه‌فرنگی و دیوانخانه بود.
2. بخش اقتصادی که شامل بازار وکیل می‌شد.
3. بخش نظامی‌ که شامل میدان مشق می‌شد.بنایی که امروزه از این قصر باشکوه مانده یادگاری از آن دوران است که بسیاری از تزیینات آن همانند درها و آیینه های بزرگ و زیبای بکار رفته در آن همگی به دستور آقا محمد خان قاجار به تهران حمل شد. حتی تعدادی از ستون های یک پارچه سنگی را به تهران منتقل کرده و به جای آن ستون های چوبی کار گذاشته شد. این ارگ هرساله بازدیدکنندگان بیشماری را با خود به سفری تاریخی در دوران حکومت زندیه می برد.

  تلفن ارگ کریمخان :

  وب سایت ارگ کریمخان : -

  آدرس ارگ کریمخان : میدان شهدا، روی زیر گذر زند، ارگ کریمخان


نمایش نقشه - ارگ کریمخانمراکز نزدیک ارگ کریمخان

جاذبه های اطراف ارگ کریمخان

اقامت گاه های اطراف ارگ کریمخان

رستوران های اطراف ارگ کریمخان