شما اینجا هستید: سمنان | سمنان | مسجد تاریخانه

مسجد تاریخانه

  • مسجد-تاريخانه-_1
  • مسجد-تاريخانه-_2
  • مسجد-تاريخانه-_3
  • مسجد-تاريخانه-_4
  • مسجد-تاريخانه-_5
  • مسجد-تاريخانه-_6
  • مسجد-تاريخانه-_7

درباره مسجد تاریخانه

تاریخانه به معنی خانه خداست و آن را مسجد چهل ستون هم می نامند. این مسجد از قدیمی ترین و مهم ترین مساجد ایران پس از اسلام است که در قرن دوم و سوم قمری ساخته شده و نقشه ی آن به شکل مساجد صدر اسلام است. این مسجد جزء اولین مساجد ایران است که در بنای آن مناره بکار رفته است. وجه تمایز این مسجد‌ آن است که هرگز آن را تعمیر نکرده اند و تنها در دوره ی سلجوقیان به جای مناره خشتی و گلی آن که تخریب شده، برجی از آجر ساخته اند. به این ترتیب، شکل عمومی بنا تغییر نکرده است.

  تلفن مسجد تاریخانه : -

  وب سایت مسجد تاریخانه : -

  آدرس مسجد تاریخانه : استان سمنان، دامغان، میدان امام، خیابان مطهری


نمایش نقشه - مسجد تاریخانهمراکز نزدیک مسجد تاریخانه

جاذبه های اطراف مسجد تاریخانه

اقامت گاه های اطراف مسجد تاریخانه