دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش

  • دشت-آفتابگردان-و-شقایق-های-کالپوش_1
  • دشت-آفتابگردان-و-شقایق-های-کالپوش_2
  • دشت-آفتابگردان-و-شقایق-های-کالپوش_3

درباره دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش

اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد زمانی است که می توانید کالپوش را پوشیده از گل های قرمز رنگ شقایق، در دل سبزه های سرسبز دشت ببینید. در این زمان هر ساله جشنواره ای به نام بازدید از دشت شقایق ها برگزار می شود که می تواند نیم روزی مفرح را برای شما به ارمغان آورد. گل های آفتابگردان نیز به تقلید از شقایق ها در مرداد و شهریور این دشت را غرق گل می کنند تا به تقلید از بهار تابستانی پرگل را بیافرینند. دسترسی: از سمنان  یا شاهرود راه فرعی  به میامی و از آنجا به کالپوش وجود دارد که از سمنان حدود 75 کیلومتر است.

  تلفن دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش : -

  وب سایت دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش : -

  آدرس دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش : سمنان، میامی، بعد از حسین آباد کالپوش، منطقه نمونه گردشگری دشت شقایق های کالپوش

  زمان بازدید دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوشمراکز نزدیک دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش

جاذبه های اطراف دشت آفتابگردان و شقایق های کالپوش