آرامگاه بایزید بسطامی

 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_1
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_2
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_3
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_4
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_5
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_6
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_7
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_8
 • آرامگاه-بايزيد-بسطامي_9

درباره آرامگاه بایزید بسطامی

شهر بسطام زادگاه و محل آرامگاه عارف بزرگ بایزید بسطامی می باشد که هرساله پذیرای گردشگران بسیاری است. آرامگاه بایزدی با سادگی و زیبایی خاص خود بیانگر روح بی تکلف و ساده زیست این عارف عالی قدر می باشد. در فاصله کمی از آن، آرامگاه امام زاده محمد قرار دارد که نقل شده است از طرف امام صادق (ع) برای راهنمایی مردم به همراه بایزدید به بسطام آمده و در همین محل از دنیا رفته است.

  تلفن آرامگاه بایزید بسطامی : -

  وب سایت آرامگاه بایزید بسطامی : -

  آدرس آرامگاه بایزید بسطامی : استان سمنان، 6 کیلومتری شاهرود،بسطام

  زمان بازدید آرامگاه بایزید بسطامی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آرامگاه بایزید بسطامیمراکز نزدیک آرامگاه بایزید بسطامی

جاذبه های اطراف آرامگاه بایزید بسطامی

اقامت گاه های اطراف آرامگاه بایزید بسطامی