بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_1
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_2
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_3
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_4
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_5
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_6
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_7
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_8
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_9
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_10
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_11
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_12
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_13
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_14
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_15
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_16
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_17
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_18
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_19
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_20
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_21
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_22
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_23
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_24
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_25
 • بقعه-شیخ-صفی-الدین-اردبیلی_26

درباره بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی که از پیروان شیخ زاهد گیلانی، عارف معروف بوده است، یکی از مکان‌های تاریخی و باستانی شهر اردبیل به شمار می رود. از موارد منحصر به فرد و دیدنی این اثر گردهم آمدن هنرهای زیبای تزئینی می باشد؛ از جمله عالی‌ترین نوع کاشی کاری معرق و مقرنس و گچ‌بری کتیبه‌های زیبا و نفیس و خط خطاطان بزرگ دوره صفوی و غیره که برای علاقه مندان به این نوع هنرهای زیبا، دیدار از این اثر پیشنهاد می شود. یکی از قسمت های اصلی و دیدنی داخل مجموعه بقعه رواق یا قندیل خانه می باشد که رواق بنایی بلند است با شاه نشینی مجلل. این قسمت محل نگهداری ثروت منقول بقعه از قبیل کتاب های قدیمی، اشیا قیمتی، فلزات و جواهرات بوده است.مقبره ی شیخ صفی که به دلیل تزیینات سطح جانبی برج با کلمه الله به گنبد  "الله الله" نیز معروف است با کاشی کاری های زیبا و تزینات چشمگیر در میان مجموعه خود نمایی می کند.مقبره شاه اسماعیل صفوی نیز در این مجموعه قرار گرفته است که از شاهکارهای هنری بسیار ارزشمند دوران صفوی می باشد.در قسمت شرقی قندیل خانه اتاق هشت گوشه گنبدی با نام چینی خانه واقع شده است که اختصاص به نگهداری ظروف چینی نفیس داشته است و اکنون تعدادی از ظروف باقی مانده در این مجموعه نگهداری می شود.

  تلفن بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی :

  وب سایت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی : -

  آدرس بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی : استان اردبیل،شهر اردبیل،ميدان عالي قاپو، بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي


نمایش نقشه - بقعه شیخ صفی الدین اردبیلیمراکز نزدیک بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

جاذبه های اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اقامت گاه های اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

رستوران های اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی