مقبره الشعرا

 • مقبره-الشعرا_1
 • مقبره-الشعرا_2
 • مقبره-الشعرا_3
 • مقبره-الشعرا_4
 • مقبره-الشعرا_5
 • مقبره-الشعرا_6
 • مقبره-الشعرا_7
 • مقبره-الشعرا_8
 • مقبره-الشعرا_9
 • مقبره-الشعرا_10
 • مقبره-الشعرا_11
 • مقبره-الشعرا_12
 • مقبره-الشعرا_13
 • مقبره-الشعرا_14
 • مقبره-الشعرا_15
 • مقبره-الشعرا_16
 • مقبره-الشعرا_17
 • مقبره-الشعرا_18
 • مقبره-الشعرا_19
 • مقبره-الشعرا_20
 • مقبره-الشعرا_21
 • مقبره-الشعرا_22
 • مقبره-الشعرا_23
 • مقبره-الشعرا_24
 • مقبره-الشعرا_25
 • مقبره-الشعرا_26
 • مقبره-الشعرا_27
 • مقبره-الشعرا_28
 • مقبره-الشعرا_29
 • مقبره-الشعرا_30
 • مقبره-الشعرا_31
 • مقبره-الشعرا_32

درباره مقبره الشعرا

برای کسانی که اهل شعر و ادب فارسی هستند و جایگاهی والا برای شعرا قائلند پیشنهاد می کنیم در سفر خود به تبریز سری به مقبره الشعرا بزنند، جایی که بیش از 400 شاعر در طول قرن های اخیر از جمله اسدی طوسی ، قطران تبریزی ، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی شیروانی ، ظهیرالدین فارابی ، شاپور نیشاپوری ، شمس الدین سجاسی ، ذولفقار شروانی، همام تبریزی ، مانی شیرازی، شکیبی تبریزی، سید محمد حسین شهریار  را در خاک خود جای داده است.

  تلفن مقبره الشعرا :

  وب سایت مقبره الشعرا : -

  آدرس مقبره الشعرا : آذربایجان شرقی، تبریز، محله سرخاب، خیابان ثقه الاسلام، تقاطع خیابان عارف، حوالی تکیه حیدر

  زمان بازدید مقبره الشعرا :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مقبره الشعرامراکز نزدیک مقبره الشعرا

جاذبه های اطراف مقبره الشعرا

رستوران های اطراف مقبره الشعرا

مراکز خرید اطراف مقبره الشعرا