برج خلعت پوشان

  • برج-خلعت-پوشان_1
  • برج-خلعت-پوشان_2
  • برج-خلعت-پوشان_3
  • برج-خلعت-پوشان_4
  • برج-خلعت-پوشان_5
  • برج-خلعت-پوشان_6

درباره برج خلعت پوشان

در زمان هایی دور در زمان صفویه و قاجاریه هرگاه فرمانده یا خدمتگزاری شایسته دریافت خلعت از پادشاهان می شد برج خلعت پوشان مکانی بود که خلعت را برای اولین بار بر روی دوش خود احساس می کرد.گفته می شود برج خلعت پوشان برجی مجلل در وسط استخری بزرگ بود که با گذشتن از روی پلی، ورود به ساختمان میسر می شد که اکنون از این استخری اثری جز خاک نیست.مراسم خلعت پوشان بدین گونه بود که ولیعهد مقیم تبریز ابتدا با تشریفاتی به محوطه بسیار فرحناک پوشیده از گل و درخت و استخر و آبشار و رودخانه و چمن وارد می شد و در محوطه برج سه طبقه مدور می نشست و کسانی که قرار بود انعام یا خلعتی از طرف حکومت دریافت کنند در مقابل این برج زیبا به صف می ایستادند آنگاه که انعام و خلعت و کمر و شمشیر جواهر نشان به خدمت گذاران حکومت اهدا می شد و شال و عبای ترمه به دوش آنها انداخته و شمشیر مرصع به کمرشان می بستند این افراد به طور دسته جمعی به طرف شهر حرکت کرده وارد درگاه محل اقامت ولیعهد در عالی قاپو می شدند و به رسم دیرین و ادای احترام ابتدا به زانو در آمده درگاه عالی قاپو را بوسیده منتظر نزول اجلال بزرگان می شدند و در پایان این مراسم از طرف شخص دریافت کننده خلعت به افتخار این موهبت بزرگ مهمانی با شکوهی ترتیب می دادند.

  تلفن برج خلعت پوشان :

  وب سایت برج خلعت پوشان : -

  آدرس برج خلعت پوشان : 10 کیلومتری شرق تبریز، روستای کرگج، برج خلعت پوشان


نمایش نقشه - برج خلعت پوشانمراکز نزدیک برج خلعت پوشان

جاذبه های اطراف برج خلعت پوشان