اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب

  • 9378e77c-b418-46cf-b607-582824102d1d
  • c78c724f-42cf-42cc-862c-3d6e4196fb63
  • 7c137c4e-bc4c-4458-a46e-0317244fff8f
  • 0f048cf4-2cbb-4197-bbdd-32941bf59027
  • 99bc1eb5-0fab-4e2b-85b3-76e124a63410
  • f0bf171b-1001-4a74-a39f-6e624b0b5e59

درباره اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب

سرزمین آسبادها سرزمینی تاریخی است که شاهکار معماری بشری آن را به مقصدی جذاب برای سفر و گردشگری تبدیل کرده است. سالیان دور مردم این شهر از اقبال قرار گرفتن این مکان در معرض بادهای کویری استفاده کردند و آسبادهایی برای به تسخیر گرفتن آن طراحی کردند که هنوز هم شاهکار معماری محسوب می شود. برای کسانی که قصد سفر به خواف و اقامت در اقامتگاه های بوم گردی این منطقه و بازدید از این جاذبه ارزشمند را دارد، اقامتگاه بومگردی پوریعقوب را پیشنهاد می کنیم. این اقامتگاه، مسقف به سقف های چوبی قدیمی با تزئینات سنتی است که پرده های گلدوزی شده آویزان بر پنجره های گاه و بیگاهش محیطی دلنواز را برای اقامت فراهم آورده است. نزدیکی این اقامتگاه به آسبادها و باغ های نشتیفان در کنار وجود سرویس های بهداشتی ایرانی و فرنگی و دو حمام تمیز و مجهز این اقامتگاه را از سایر اقامتگاه های سنتی منطقه متمایز کرده است. غذاهای محلی، چای آتیشی و نان خانگی از جمله خوراکی هایی است که در طول سفر در خواف در اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب تجربه خواهید کرد.

  تلفن اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب : 09153316208

  وب سایت اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب : -

  آدرس اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب : خراسان رضوی _ خواف _ نشتیفان


نمایش نقشه - اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب

برای رفتن به اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب یادم باشه:

  • در فصل های تیر و مرداد به خاطر گرما هزینه ی اقامت 55000 تومان می باشد.مراکز نزدیک اقامتگاه بوم گردی پور یعقوب