اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب

درباره اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب

در نزدیکی های شهرستان خواف استان خراسان رضوی، شهرستان نشتیفان قرار دارد. نشتیفان حدودا 30 کیلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد و در جنوب شرقی شهرستان خواف است ، همچنین نزدیک به ده هزار نفر جمعیت دارد. این شهر تاریخی هم مثل گناباد کلی بناهای تاریخی دارد ولی مهم ترین آنها آسیاب های بادی نشتیفان هستتند. مجموعه آسیاب های نشتیفان تقریبا برای زمان صفویه است و یکی از بزرگترین و قدیمی ترین آسیاب های جهان هست. برای لذت بردن از این سازه بی نظیر می توانید شبی را در اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب نشتیفان درست روبروی آسیاب ها بمانید و از میهمان نوازی خراسانی ها نهایت لذت را ببرید. از دیگر جاذبه های نزدیک این اقامتگاه میتوان به قنات تاریخی قصبه گناباد اشاره کرد که تازگی ها ثبت جهانی شده و کلی طرفدار پیدا کرده است. توجه داشته باشید مکان اقامتگاه روی نقشه حدودی است.

  تلفن اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب : -

  وب سایت اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب : -

  آدرس اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب : خراسان رضوی- نشتیفان خواف - اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب


نمایش نقشه - اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب


مراکز نزدیک اقامتگاه بوم گردی نگین آسیاب