سایر-شهرها

سایر شهرها

هنوز دیدنی های استان زنجان تمام نشده و اگر قصد دارید سفرتان را در سطح استان ادامه دهید پیشنهاد می کنیم به سمت شهرستان طارم در شمال شرقی استان حرکت کنید و از دره هشترخان که آبشارهای زیبا و بکری در دل خود جای داده دیدن کنید. در شهرستان ابهر نیز دیدار از آبشار زیبای گله خانه به طبیعت گردان پیشنهاد می شود. آبشاری که مسیر دسترسی به آن از میان درختان سر سبز و باغ های میوه می گذرد. گنبد مشهور سلطانیه هم که نیازی به معرفی و پیشنهاد دیدن ندارد. اگر به دیدار از معابد و محل پرستش مردمان گذشته علاقه مند هستید، معبد صخره ای داش کسن را پیشنهاد می کنیم که نقش و نگار و کنده کاری های آن تلفیقی از هنر ایرانی و چینی می باشد. اگر اهل ماجراجویی هستید مسیرتان را به سمت شهرستان خدابنده، در جنوب استان ادامه دهید و...

...