شما اینجا هستید: تهران | تهران | رستوران بيروت

رستوران بيروت

  • رستوران-بيروت_1
  • رستوران-بيروت_2
  • رستوران-بيروت_3
  • رستوران-بيروت_4
  • رستوران-بيروت_5
  • رستوران-بيروت_6
  • رستوران-بيروت_7

درباره رستوران بيروت

اسم رستوران های بیروتی را که می شنوی اولین چیزی که ذهنت را پر می کند شاورماست، غذایی عربی که در جنوب کشور خودمان هم زیاد می بینی. اما این رستوران علاوه بر شاورما غذاهای بیروتی متنوع و لذیذتری دارد که به امتحانش می ارزد.

  تلفن رستوران بيروت : 22550833

  وب سایت رستوران بيروت : -

  آدرس رستوران بيروت : تهران، پاسداران، روبروی گلستان 7


نمایش نقشه - رستوران بيروت


مراکز نزدیک رستوران بيروت

جاذبه های اطراف رستوران بيروت

رستوران های اطراف رستوران بيروت

مراکز خرید اطراف رستوران بيروت


پشتیبانی