چشمه آبگرم لويه

درباره چشمه آبگرم لويه

شهر رودبار یکی از قطب های گردشگری کشور است. پس اگر براي رفع خستگی مفرط  به این شهر سفر کردید می توانید برای رهایی از بيماري هاي مفصلی تان سري به چشمه ی آبگرم لويه بزنند.از رودبار دو کیلومتر به سمت شمال که می روید، نام آشنای لویه را بر تابلوهای طی راه خواهید دید.  

  تلفن چشمه آبگرم لويه :

  وب سایت چشمه آبگرم لويه : -

  آدرس چشمه آبگرم لويه : گیلان، شهرستان رودبار، 2 کیلومتری شمال رودبار، روستای لویه


نمایش نقشه - چشمه آبگرم لويه


مراکز نزدیک چشمه آبگرم لويه

جاذبه های اطراف چشمه آبگرم لويه


پشتیبانی