پل خشتی لاهیجان

 • پل-خشتی-لاهیجان_1
 • پل-خشتی-لاهیجان_2
 • پل-خشتی-لاهیجان_3
 • پل-خشتی-لاهیجان_4
 • پل-خشتی-لاهیجان_5
 • پل-خشتی-لاهیجان_6
 • پل-خشتی-لاهیجان_7
 • پل-خشتی-لاهیجان_8
 • پل-خشتی-لاهیجان_9
 • پل-خشتی-لاهیجان_10
 • پل-خشتی-لاهیجان_11
 • پل-خشتی-لاهیجان_12
 • پل-خشتی-لاهیجان_13
 • پل-خشتی-لاهیجان_14
 • پل-خشتی-لاهیجان_15
 • پل-خشتی-لاهیجان_16
 • پل-خشتی-لاهیجان_17
 • پل-خشتی-لاهیجان_18
 • پل-خشتی-لاهیجان_19
 • پل-خشتی-لاهیجان_20
 • پل-خشتی-لاهیجان_21
 • پل-خشتی-لاهیجان_22
 • پل-خشتی-لاهیجان_23
 • پل-خشتی-لاهیجان_24

درباره پل خشتی لاهیجان

این پل که از آثار به جا مانده ی قرن 9قمری است، در منتهی الیه محله پردسر و در فاصله 500متری بقعه "حاجی دان" روی رودخانه سیم رود یا سیم جو قرار گرفته است.پل خشتی لاهیجان دارای 5 چشمه بوده و در زمان قاجاریه مرمت شده است. چشمه میانی از چشمه‌های دیگر بزرگ تر بوده و طاق چشمه‌ها هلالی است.بر روي پايه هاي مياني پل اتاق هايي تعبيه کرده اند که از طريق درگاه هاي طاقداري به طرفين پل راه پيدا مي کنند، و این بیانگر این است که اين اتاق ها تنها براي کاهش وزن وارده بر پايه ها و نيز صرفه جويي در مصالح ايجاد شده درنظر گرفته نشده است و بیشتر به منظور اطراق و استراحت تعبیه شده اند.

  تلفن پل خشتی لاهیجان :

  وب سایت پل خشتی لاهیجان : -

  آدرس پل خشتی لاهیجان : گیلان، لاهیجان، محله پرده سر، پل خشتی لاهیجان

  زمان بازدید پل خشتی لاهیجان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل خشتی لاهیجان


مراکز نزدیک پل خشتی لاهیجان

جاذبه های اطراف پل خشتی لاهیجان

رستوران های اطراف پل خشتی لاهیجان


پشتیبانی