تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان

 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_1
 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_2
 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_3
 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_4
 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_5
 • تالاب-سلکه،سیاه-درویشان-و-نرگستان_6

درباره تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان

براي رفتن به تالاب هاي سلکه، سیاه درویشان و نرگستان صومعه سرا، راه هنده خاله را پیش رو گیر. در مسیر به مسجد پیر ولی مردخه کوچک می رسی که کمی بالاتر از دشتی بزرگ و زیبا قرار دارد؛ دشتی که  جنگل دست کاشت صنوبر در اطرافش به زیبایی این منطقه افزوده است.در یک کیلومتري مسجد "پیر ولی خان" زمین های تنباکو در روستاي سیاه تن تولم دیده می شود. کمی بالاتر در این روستا بقعه امامزاده آقا سید عباس قرار دارد. درمسیری که به سمت تالاب می روید، در اطرافتان درختان صنوبر به وفور دیده می شوند. مسیر پر است از دشت هاي زیبا، مزارع برنج و درختان صنوبر... در 5 کیلومتري صوفیان ده، ورودي سیاه درویشان یا مرداب گل لاله می باشد. در طول راه درویشان، رودخانه ی زیباي سیاه درویشان دیده می شود. براي رسیدن به تالاب سیاه درویشان باید از رودخانه گذشت، پس با قایق های خودروی تندرو همراه  شوید و هیجان و زیبایی را تجربه کنید.گفتنی است از اسکله سلکه می توانید با قایق گشتی در روی تالاب بزنید و اگر فصل پرنده نگری باشد با دوربین هایی که سازمان محیط زیست در اختیار شما قرار می دهد پرنده ها را ببینید.

  تلفن تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان :

  وب سایت تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان : -

  آدرس تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان : گیلان، صومعه سرا، روستای هنده خاله

  زمان بازدید تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان


مراکز نزدیک تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان

جاذبه های اطراف تالاب سلکه،سیاه درویشان و نرگستان


پشتیبانی