بقعه میرشهید

 • بقعه-میرشهید_1
 • بقعه-میرشهید_2
 • بقعه-میرشهید_3
 • بقعه-میرشهید_4
 • بقعه-میرشهید_5
 • بقعه-میرشهید_6
 • بقعه-میرشهید_7
 • بقعه-میرشهید_8
 • بقعه-میرشهید_9
 • بقعه-میرشهید_10
 • بقعه-میرشهید_11
 • بقعه-میرشهید_12
 • بقعه-میرشهید_13
 • بقعه-میرشهید_14
 • بقعه-میرشهید_15
 • بقعه-میرشهید_16
 • بقعه-میرشهید_17
 • بقعه-میرشهید_18
 • بقعه-میرشهید_19
 • بقعه-میرشهید_20
 • بقعه-میرشهید_21
 • بقعه-میرشهید_22
 • بقعه-میرشهید_23
 • بقعه-میرشهید_24

درباره بقعه میرشهید

بقعه مير شهيد در دوره قاجاريه ساخته شده است. بر روى اتاق حرم گنبدى كوتاه قرار دارد و بر دور تا دور اين گنبد اشعارى از "محتشم كاشانى" نوشته شده است. ضريح بقعه چوبى، گره چينى شده و مشبك است و نوشته اى از "على نقى فرزند آقا ميرزا علیرضا" به تاريخ ۱۲۰۶ هـ..ق بر روى آن به چشم مى خورد.  

  تلفن بقعه میرشهید :

  وب سایت بقعه میرشهید : -

  آدرس بقعه میرشهید : گیلان، شمال شرقی لاهیجان، محله میرشهید، بقعه میرشهید

  زمان بازدید بقعه میرشهید :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بقعه میرشهید


مراکز نزدیک بقعه میرشهید

جاذبه های اطراف بقعه میرشهید

رستوران های اطراف بقعه میرشهید


پشتیبانی