شما اینجا هستید: کرمان | کرمان | موزه سنگ گنبد جبليه

موزه سنگ گنبد جبليه

 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_1
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_2
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_3
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_4
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_5
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_6
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_7
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_8
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_9
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_10
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_11
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_12
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_13
 • موزه-سنگ-گنبد-جبليه_14

درباره موزه سنگ گنبد جبليه

نقل قول جالبی که درباره ساخت اين بنا گفته مي شود بيشتر به افسانه مي ماند؛ مي گويند آنچه مانع از تخريب اين بنا پس از قرن ها شده وجود شير شتر به جاي آب در ترکيب مصالح آن بوده است اما ظاهراً این داستان حقیقت نداشته و اين شاهکار تاريخي عصر سلجوقي تنها از همان مواد معمول از قبيل سنگ و گچ و آهک ساخته شده است. این گنبد هشت ضلعی که به "گنبد گبری" نیز شهرت دارد تماما از سنگ است. در زير گنبد هشت ضلعي اين بنا، موزه اي از کتيبه هاي تاريخي قرار دارد که محل نگهداري سنگ قبرها، کتيبه ها و وقفنامه ها است. در اطراف این بنا جنگل کاری شده و درختان سرو و کاج آن جنگلی با نام "جنگل قائم" را تشکیل داده‌اند که می توانید بعد از بازدید از این بنای با شکوه،  در این فضای طبیعی لحظات مطبوعی را تجربه کنید.

  تلفن موزه سنگ گنبد جبليه : 33122000

  وب سایت موزه سنگ گنبد جبليه : -

  آدرس موزه سنگ گنبد جبليه : کرمان، انتهای خیابان شهداء، گنبد جبلیه


نمایش نقشه - موزه سنگ گنبد جبليه


مراکز نزدیک موزه سنگ گنبد جبليه

جاذبه های اطراف موزه سنگ گنبد جبليه


پشتیبانی