چشمه کوهرنگ

 • چشمه-کوهرنگ_1
 • چشمه-کوهرنگ_2
 • چشمه-کوهرنگ_3
 • چشمه-کوهرنگ_4
 • چشمه-کوهرنگ_5
 • چشمه-کوهرنگ_6
 • چشمه-کوهرنگ_7

درباره چشمه کوهرنگ

اين چشمه با آب بسيار زياد از دامنه هاي زردكوه سرچشمه ميگيرد و پس از گذر از پيچ و خم‌هاي فراوان به درياچه سد كوهرنگ مي‌ريزد و از تونل اول كوهرنگ وارد زاينده رود مي‌شود.مناظر بسيار زيباي طبيعي اطراف چشمه و حضورعشاير در منطقه، زيبايي اين چشمه را دو چندان كرده است.دستيابي به اين نقطه كه بيشتر در فصول بهار و تابستان براي بازديد توصيه مي‌شود به راحتي با هر نوع خودروامكان پذير است.راه دسترسي مناسب، آب آشاميدني، فضاي سبزو دسترسي به هتل كوهرنگ از ديگر امكانات چشمه است.

  تلفن چشمه کوهرنگ :

  وب سایت چشمه کوهرنگ : -

  آدرس چشمه کوهرنگ : استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان کوهرنگ،روستای دیمه ،کیلومتر 2

  زمان بازدید چشمه کوهرنگ :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - چشمه کوهرنگ


مراکز نزدیک چشمه کوهرنگ

جاذبه های اطراف چشمه کوهرنگ

اقامت گاه های اطراف چشمه کوهرنگ


پشتیبانی