موزه تاريخ طبيعي همدان

 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_1
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_2
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_3
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_4
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_5
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_6
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_7
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_8
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_9
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_10
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_11
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_12
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_13
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_14
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_15
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_16
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_17
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_18
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_19
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_20
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_21
 • موزه-تاريخ-طبيعي-همدان_22

درباره موزه تاريخ طبيعي همدان

موزه تاريخ طبيعي همدان که شاید بتوان آن را غنی ترین موزه ایران در نوع خود دانست، در سه بخش مجزا نمونه های بیشماری را در خود جاي داده است که کشف برخی از این نمونه ها مانند پنج گونه ماهی جدید از خلیج فارس و چند نمونه فسیل، منحصر به این موزه بوده و از برتری های آن محسوب می شود. سالن شماره 1 شامل نگاره های سنگی كشف شده از مناطق مختلف ايران و همچنين حدود 300 مورد صحنه سازي از حیات وحش ايران می باشد که در معرض ديد عموم قرار گرفته است. سالن شماره 2 به آبزیان اختصاص دارد که بخشی از آن شامل آکواریوم هایی است که ماهیان آب شیرین در آنها نگهداری می شوند و در بخش دوم نمونه هاي كمياب و نفيسي از انواع آبزيان، خزندگان و پستانداران به شکل تاکسیدرمی نگداری می شوند؛ و در سالن شماره 3 مجموعه اي از نمونه هاي كاني، فسيلي و سنگهاي رسوبي به جاي مانده از ادوار مختلف زمين شناسي ايران، جمع آوري شده است.

  تلفن موزه تاريخ طبيعي همدان : 4221055

  وب سایت موزه تاريخ طبيعي همدان : -

  آدرس موزه تاريخ طبيعي همدان : استان همدان، همدان،انتهای چهارباغ آزادگان، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا


نمایش نقشه - موزه تاريخ طبيعي همدان


مراکز نزدیک موزه تاريخ طبيعي همدان

جاذبه های اطراف موزه تاريخ طبيعي همدان

رستوران های اطراف موزه تاريخ طبيعي همدان


پشتیبانی