گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_1
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_2
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_3
  • گنبد-ناصر-الحق-و-شمس-طبرسی-_4

درباره گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

این دو بنای تاریخی شهر آمل که در مجاورت یكدیگر قرار گرفته اند متعلق به قرن نهم هحری قمری می باشند.
بنای ناصر الحق که آرامگاه این جاودانه مرد می باشد به سنه ی 304 هجری قمری در این مكان باز به سرشت خاکی اش باز گشته است.
گنبد دیگر نیز با همان نوع معماری متعلق به شمس طبرسی ست که از فقها و علمای مشهور آمل می باشد.
اکنون حاشيه شمالي شهر آمل، در محدوده ای چاكسر نام زیارتگه رندان جهان است.

  تلفن گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی :

  وب سایت گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی : -

  آدرس گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی : مازندران، آمل، بلوار شهید بهشتی، اندیشه 53، جنب اداره فرهنگ و ارشاد


نمایش نقشه - گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی


مراکز نزدیک گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

جاذبه های اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

رستوران های اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

مراکز خرید اطراف گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی


پشتیبانی