دیو چشمه نوشهر

 • دیو-چشمه-نوشهر_1
 • دیو-چشمه-نوشهر_2
 • دیو-چشمه-نوشهر_3
 • دیو-چشمه-نوشهر_4
 • دیو-چشمه-نوشهر_5
 • دیو-چشمه-نوشهر_6
 • دیو-چشمه-نوشهر_7
 • دیو-چشمه-نوشهر_8
 • دیو-چشمه-نوشهر_9
 • دیو-چشمه-نوشهر_10
 • دیو-چشمه-نوشهر_11
 • دیو-چشمه-نوشهر_12
 • دیو-چشمه-نوشهر_13
 • دیو-چشمه-نوشهر_14
 • دیو-چشمه-نوشهر_15
 • دیو-چشمه-نوشهر_16
 • دیو-چشمه-نوشهر_17
 • دیو-چشمه-نوشهر_18

درباره دیو چشمه نوشهر

در داستان ها همواره دیو مظهر پلیدی و بزرگ نمایی بوده اما در کجور انگار طور دیگری است؛ چشمه ای با این نام در این منطقه خود نمایی می کند که به قول محلی ها هر که از آب گوارای آن دمی نوش جان کند، محال است که دوباره به این مکان باز نگردد!
محک این مدعا با شما.برای رسیدن به چشمه می توانید پس از عبور از شهر چالوس وارد جاده كندوان شده و در
كیلومتر 25 كرج به چالوس وارد دوراهی كجور شوید. پس از عبور از پل رودخانه
چالوس و ورود به جاده آسفالته كجور كه به طرف شرق كشیده شده و طی مسافت 24
كیلومتر در كنار و جانب راست جاده منتهی به كجور، چشمه زیبا و پر آب دیو
چشمه از میان فضایی مشجر خودنمائی می كند كه از اماكن مهم جذب مسافر است .

  تلفن دیو چشمه نوشهر :

  وب سایت دیو چشمه نوشهر : -

  آدرس دیو چشمه نوشهر : جاده چالوس، دوراهی چالوس دو آب به کجور، 24 کیلومتر بعد از جاده اصلی، نزديك استانكرود، ضلع جنوبي جاده

  زمان بازدید دیو چشمه نوشهر :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دیو چشمه نوشهر


مراکز نزدیک دیو چشمه نوشهر

جاذبه های اطراف دیو چشمه نوشهر


پشتیبانی