خانه نيما يوشيج

 • خانه-نيما-يوشيج_1
 • خانه-نيما-يوشيج_2
 • خانه-نيما-يوشيج_3
 • خانه-نيما-يوشيج_4
 • خانه-نيما-يوشيج_5
 • خانه-نيما-يوشيج_6
 • خانه-نيما-يوشيج_7
 • خانه-نيما-يوشيج_8
 • خانه-نيما-يوشيج_9
 • خانه-نيما-يوشيج_10
 • خانه-نيما-يوشيج_11
 • خانه-نيما-يوشيج_12
 • خانه-نيما-يوشيج_13
 • خانه-نيما-يوشيج_14
 • خانه-نيما-يوشيج_15
 • خانه-نيما-يوشيج_16
 • خانه-نيما-يوشيج_17
 • خانه-نيما-يوشيج_18
 • خانه-نيما-يوشيج_19
 • خانه-نيما-يوشيج_20
 • خانه-نيما-يوشيج_21
 • خانه-نيما-يوشيج_22
 • خانه-نيما-يوشيج_23
 • خانه-نيما-يوشيج_24
 • خانه-نيما-يوشيج_25
 • خانه-نيما-يوشيج_26
 • خانه-نيما-يوشيج_27
 • خانه-نيما-يوشيج_28
 • خانه-نيما-يوشيج_29
 • خانه-نيما-يوشيج_30
 • خانه-نيما-يوشيج_31
 • خانه-نيما-يوشيج_32
 • خانه-نيما-يوشيج_33
 • خانه-نيما-يوشيج_34
 • خانه-نيما-يوشيج_35
 • خانه-نيما-يوشيج_36

درباره خانه نيما يوشيج

خانه نیما یکی از تاريخي ترين خانه های روستاي يوش است که قدمتش به دوره قاجار باز مي رسد.
اين خانه تاريخي که روزگاري محل اقامت اجداد نيما يوشيج بوده به سنه ی 1207 هجري قمري به دستور جد بزرگ ايشان معروف به ناظم الاياله؛ در محله لالوي يوش ساخته می شود.
اين بنا 3 ورودي، شاه نشين و اطاق هاي بي شماري دارد كه به وسيله راهروهايي به هم مرتبطند. در حياط مركزي اين بنا، مقبره نيما ی بزرگ پدر شعر نو قرار گرفته كه توانست قالب هزار ساله شعر سنتي ايران را بر هم زده و طرحی نو در قالب های شعری این سرزمین دراندازد.

  تلفن خانه نيما يوشيج :

  وب سایت خانه نيما يوشيج : -

  آدرس خانه نيما يوشيج : مازندران، نور، بلده، یوش، خانه نیما

  زمان بازدید خانه نيما يوشيج :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - خانه نيما يوشيج


مراکز نزدیک خانه نيما يوشيج

جاذبه های اطراف خانه نيما يوشيج


پشتیبانی