بناى امام ‌زاده عباس

  • بناى-امام-‌زاده-عباس_1

درباره بناى امام ‌زاده عباس

بناى امام ‌زاده عباس سارى از نظر شيوه ‌معمارى و شکل گنبد هرمى آن، اهميت تاريخى و هنرى خاصی دارد. داخل صحن بقعه ،صندوق چوبى نفيسى بر روى مرقد قرار دارد که تاريخ سال ۸۹۷ هجرى قمرى بر روى آن حک شده است. در اين بقعه سه تن از امامزادگان به نام امام ‌زاده عباس، محمد و حسن مدفون هستند.

  تلفن بناى امام ‌زاده عباس :

  وب سایت بناى امام ‌زاده عباس : -

  آدرس بناى امام ‌زاده عباس : مازندران، ساری، بلوار امام رضا، خیابان امام زاده عباس

  زمان بازدید بناى امام ‌زاده عباس :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بناى امام ‌زاده عباس


مراکز نزدیک بناى امام ‌زاده عباس

جاذبه های اطراف بناى امام ‌زاده عباس

مراکز خرید اطراف بناى امام ‌زاده عباس


پشتیبانی