بقعه جمشيد کيا سلطان

  • بقعه-جمشيد-کيا-سلطان_1
  • بقعه-جمشيد-کيا-سلطان_2
  • بقعه-جمشيد-کيا-سلطان_3

درباره بقعه جمشيد کيا سلطان

اين بنا که در داخل علمده قرار دارد دارای بدنه و گنبدی هشت ضلعي است و در نماي بيروني و بر ترک ضلع شمالي آن، کتيبه اي از آجر برجسته با خطي زيبا به چشم مي خورد.
در محوطه اين بنا گورستاني است که بدون اغراق شايد يکي از باصفاترين گورستان هاي کشور باشد؛ گورهايي پوشيده از گل و چمن در جوار جنگل که آرامشی عجيب و به حق، برازنده اين مکان زيبا و معنوي را داراست.

  تلفن بقعه جمشيد کيا سلطان :

  وب سایت بقعه جمشيد کيا سلطان : -

  آدرس بقعه جمشيد کيا سلطان : مازندران، نور، رویان، بقعه متبرکه جمشید کیا سلطان

  زمان بازدید بقعه جمشيد کيا سلطان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - بقعه جمشيد کيا سلطان


مراکز نزدیک بقعه جمشيد کيا سلطان

جاذبه های اطراف بقعه جمشيد کيا سلطان


پشتیبانی