امامزاده ابراهیم

 • امامزاده-ابراهیم_1
 • امامزاده-ابراهیم_2
 • امامزاده-ابراهیم_3
 • امامزاده-ابراهیم_4
 • امامزاده-ابراهیم_5
 • امامزاده-ابراهیم_6
 • امامزاده-ابراهیم_7
 • امامزاده-ابراهیم_8
 • امامزاده-ابراهیم_9
 • امامزاده-ابراهیم_10
 • امامزاده-ابراهیم_11
 • امامزاده-ابراهیم_12
 • امامزاده-ابراهیم_13
 • امامزاده-ابراهیم_14
 • امامزاده-ابراهیم_15
 • امامزاده-ابراهیم_16
 • امامزاده-ابراهیم_17
 • امامزاده-ابراهیم_18
 • امامزاده-ابراهیم_19
 • امامزاده-ابراهیم_20

درباره امامزاده ابراهیم

بناییست که در قرن نهم هجري در مركز شهر قدیم بابلسر ساخته شده و در واقع يكي از زيارتگاه هاي مهم و قابل توجه عوام در منطقه ی مازندران به شمار مي رود.
گفتنی ست که در بين اهالي منطقه، امامزاده ابراهيم به نام "ابوجواب" معروف بوده و محلی ها عقيده دارند كه امامزاده ابراهيم پسرامام موسي (ع) مي باشد و مورخان اخوتش با امام رضا(ع) را تائيد ميكند.
ساختمان بقعه بنايي است 8 ضلعي، با گنبدي كلاه درويشي که داخل بناي اصلي، و بر جرز مسجد گچبري هاي ظريفي خلق شده كه به واقع در نوع خود بي نظيرند.


  تلفن امامزاده ابراهیم :

  وب سایت امامزاده ابراهیم : -

  آدرس امامزاده ابراهیم : آدرس: مازندران، بابلسر، بازار محله مشهد سر

  زمان بازدید امامزاده ابراهیم :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - امامزاده ابراهیم


مراکز نزدیک امامزاده ابراهیم

جاذبه های اطراف امامزاده ابراهیم

اقامت گاه های اطراف امامزاده ابراهیم

رستوران های اطراف امامزاده ابراهیم

مراکز خرید اطراف امامزاده ابراهیم


پشتیبانی