شما اینجا هستید: قزوین | قزوین | موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر

  • موزه-مردم-شناسی-قجر_1

درباره موزه مردم شناسی قجر

حمام تاريخي قجر يكي از كهن ترين و زيباترين گرمابه هاي موجود در قزوين است که تاريخ بناي آن را در “صحت عافيت” معادل 1059 یافته اند. گرمابه را امير گونه خان قاجار به دستور شاه عباس دوم صفوي ساخته است. این گرمابه نخست "حمام شاه" نام داشته ولی در دوره قاجار بعد از تغييراتي كه در آن ايجاد شد از نام سازنده آن امير گونه خان قاجار به حمام قجر تغيير نام يافتدر حال حاضر فضاي اين حمام به موزه مردم شناسي تغيير كاربري پيدا كرده و به سه بخش اقوام ، آداب و رسوم و مشاغل تقسيم شده است . در فضاي سربينه گوشه اي از زندگي اقوام كرد ، لر ، ترك ، تات و مراغي به نمايش گذاشته شده است . بخش دوم كه فضاي مياندر را شامل مي شود به تالار سور و سوگ اختصاص يافته و دو تابلوي مراسم پنجاه بدر و سيزده محرم در آن جلوه گر است . بخش سوم يا گرم خانه به مشاغلي مانند آهنگري ، مسگري ، حلاجي و ... كه به شيوه سنتي در گذشته انجام مي شده اختصاص یافته است.

  تلفن موزه مردم شناسی قجر : 2233155

  وب سایت موزه مردم شناسی قجر : -

  آدرس موزه مردم شناسی قجر : قزوین، خیابان امام خمینی «ره »، خیابان عبید زاکانی


نمایش نقشه - موزه مردم شناسی قجر


مراکز نزدیک موزه مردم شناسی قجر

جاذبه های اطراف موزه مردم شناسی قجر

اقامت گاه های اطراف موزه مردم شناسی قجر

رستوران های اطراف موزه مردم شناسی قجر

مراکز خرید اطراف موزه مردم شناسی قجر


پشتیبانی