پل رودخانه خشک (علي بن حمزه)

  • پل-رودخانه-خشک-(علي-بن-حمزه)_1
  • پل-رودخانه-خشک-(علي-بن-حمزه)_2

درباره پل رودخانه خشک (علي بن حمزه)

روزگاری مردم اولیه شیراز در حاشیه این رود که «خرم دره» نام داشت و امروزه به «رودخانه خشک» معروف است دور هم جمع و مشغول گذراندن زندگی روزمره خود بودند. اندک اندک این جمعیت گسترش یافت و به دشت شیراز کشیده شد و شیراز کنونی را به وجود آورد.این رودخانه، رودخانه ای فصلی است که برای گذر از آن پل های متعددی روی آن زده شد که از جمله آن ها پل رودخانه خشک یا علی ابن حمزه است که معماری آن به دوره زندیه باز می گردد.

  تلفن پل رودخانه خشک (علي بن حمزه) :

  وب سایت پل رودخانه خشک (علي بن حمزه) : -

  آدرس پل رودخانه خشک (علي بن حمزه) : شیراز،خیابان حافظ، واقع بررودخانه خشک، پل رودخانه خشک

  زمان بازدید پل رودخانه خشک (علي بن حمزه) :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM


مراکز نزدیک پل رودخانه خشک (علي بن حمزه)

جاذبه های اطراف پل رودخانه خشک (علي بن حمزه)

مراکز خرید اطراف پل رودخانه خشک (علي بن حمزه)


پشتیبانی