شما اینجا هستید: فارس | شیراز | باغ دلگشا

باغ دلگشا

  • باغ-دلگشا_1
  • باغ-دلگشا_2
  • باغ-دلگشا_3
  • باغ-دلگشا_4
  • باغ-دلگشا_5
  • باغ-دلگشا_6
  • باغ-دلگشا_7
  • باغ-دلگشا_8
  • باغ-دلگشا_9

درباره باغ دلگشا

باغ دلگشا باغی تاریخی است که سابقه آباداني و وجود آن نه تنها به پيش از دوره سلسله‌هاي اینجو و آل مظفر مي‌رسد بلکه تا پيش از اسلام يعني دوره حکومت ساسانيان نیز به دليل همجواري با قناتی کهن –قنات سعدی- و واقع شدن در مجاورت قلعه ای بسيار قديمي مشهور به کهن‌دژ، مکانی آباد بوده استدر دوره تسلط تیمور گورکاني بر فارس، اين باغ و مجموعه باغ‌ها در نهايت آباداني بودند به‌طوری‌که زیبایی این باغ تیمور را محو خود کرد و دستور داد باغی بزرگ به همین شیوه در سمرقند ساخته شود و نام آن را باغ دلگشا نهاد.
در ورودي باغ که رو به جنوب است عمارتی بلند با معماری زیبا خودنمایی می کند که در بدو ورود نگاه هر بیننده ای را به خود مي كشد.
حدود نيم‌قرن پيش اين باغ در تملک «خورشيد ‌کلاه ‌لقاءالدوله» دختر «قوام‌الملوک» بود که با همسر خود «ناظم‌الملک» در آنجا‌مي‌زيست اما چندين سال قبل از ورثه قوام خريداري شد و در حال حاضر در تملک دولت‌ قرار دارد.

  تلفن باغ دلگشا :

  وب سایت باغ دلگشا : -

  آدرس باغ دلگشا : شمال شرقی شیراز، دامنه کوه فهندژ، نزدیک مقبره شیخ اجل، باغ دلگشا


نمایش نقشه - باغ دلگشا


مراکز نزدیک باغ دلگشا

جاذبه های اطراف باغ دلگشا

اقامت گاه های اطراف باغ دلگشا


پشتیبانی