شما اینجا هستید: فارس | شیراز | باغ جهان‌نما

باغ جهان‌نما

 • باغ-جهان‌نما_1
 • باغ-جهان‌نما_2
 • باغ-جهان‌نما_3
 • باغ-جهان‌نما_4
 • باغ-جهان‌نما_5
 • باغ-جهان‌نما_6
 • باغ-جهان‌نما_7
 • باغ-جهان‌نما_8
 • باغ-جهان‌نما_9
 • باغ-جهان‌نما_10
 • باغ-جهان‌نما_11
 • باغ-جهان‌نما_12
 • باغ-جهان‌نما_13
 • باغ-جهان‌نما_14

درباره باغ جهان‌نما

شیراز و باغ و گل و درخت و سرسبزی این بار در باغی پرگل با نمایی از جهان، "باغ جهان نما". این باغ که يکي دیگر از کهن‌ترين باغ‌هاي شيراز است در دوره سلسله آل مظفر و آل اينجو بسيار آباد بوده‌است بطوریکه مورخین می نویسند، باغ های جهان نما، ارم، دلگشا و باغ تخت (منازل سازماني) در دوره آل‌مظفر و آل‌اينجو يعني پيش از يورش تیمور گورکاني به شیراز، در نهايت آباداني بوده‌اند.
اما متأسفانه پس از سلسله صفوي اين باغ تقريباً ويران گرديد ولی در دوره زندیه، بدستور کريم‌خان زند باغ حصار کشي شد و عمارتی را در آن ساخته شد و در اطراف عمارت، خيابان کشي‌هاي زيبا و درختکاري های مفصلي ايجاد شد.
پس از دوره زنديه، در دوره قاجاريه نيز باغ جهان‌‌نما يکي از باغ‌هاي آباد و باشکوه به شمار مي‌‌‌رفته‌است و در حال حاضر نیز این باغ و عمارت مرکزی آن از مکان های پربازدید شیراز محسوب می شوند.

  تلفن باغ جهان‌نما :

  وب سایت باغ جهان‌نما : -

  آدرس باغ جهان‌نما : چهار راه حافظیه، خیابان قرآن، باغ جهان نما


نمایش نقشه - باغ جهان‌نما


مراکز نزدیک باغ جهان‌نما

جاذبه های اطراف باغ جهان‌نما

اقامت گاه های اطراف باغ جهان‌نما

رستوران های اطراف باغ جهان‌نما


پشتیبانی