شما اینجا هستید: فارس | شیراز | باغ ارم

باغ ارم

 • باغ-ارم_1
 • باغ-ارم_2
 • باغ-ارم_3
 • باغ-ارم_4
 • باغ-ارم_5
 • باغ-ارم_6
 • باغ-ارم_7
 • باغ-ارم_8
 • باغ-ارم_9
 • باغ-ارم_10
 • باغ-ارم_11
 • باغ-ارم_12
 • باغ-ارم_13
 • باغ-ارم_14
 • باغ-ارم_15
 • باغ-ارم_16
 • باغ-ارم_17
 • باغ-ارم_18
 • باغ-ارم_19
 • باغ-ارم_20
 • باغ-ارم_21
 • باغ-ارم_22
 • باغ-ارم_23
 • باغ-ارم_24
 • باغ-ارم_25
 • باغ-ارم_26
 • باغ-ارم_27

درباره باغ ارم

شیراز به باغ ارمش مشهور است و باغ ارم به بلندترین سروناز شیراز. باغ ارم را شاید بتوان جزء يکی از ديدني‌ترين مکان هاي اين شهر به حساب آورد، باغی به غایت سرسبز و باطراوت با عمارتی فاخر و باشکوه.
این باغ وسیع که «سرونازش» شهرت جهانی دارد، از املاک مرحوم «نصرالملک شیرازی» است.
اگر می خواهید بهترین بازدید از این باغ سرسبز و با طراوت را داشته باشید اردیبهشت را به شما پیشنهاد می دهیم فصلی که در آن گل‌های رنگارنگ و سرونازهای سربه فلک کشیده منظره بی نظیری را در باغ به تصویر می کشند. توضیحات بنا:
توضیحات نقوش هلالي‌هاي بالاي عمارت باغ
در بالاي عمارت باغ ارم هلالي‌هاي زيبايي ساخته‌اند که در اصطلاح معماران محلي فارس به آن «سنتوري» گويند. در بالاي پشت بام و در پيشاني عمارت که چشم انداز آن صحن باغ ارم است، هلالي بزرگي به شکل سه ماهک به هم پيوسته قرار‌گرفته و داراي پنج مجلس کاشي‌کاري و تصوير چهره چندين شخص است.در هلالي مياني عمارت باغ ارم که از همه بزرگتر است تصوير ناصرالدين شاه قاجار در حالي که بر اسبي سفيد سوار است و نيم تاجي در جلو کلاه دارد، نشان داده‌شده‌است. ساير نقوش اين هلالي مربوط به داستان‌هايي از فردوسي، نظامي، ادبيات کهن فارسي و قصه‌هاي مذهبي است. مجلس بالاي سر ناصرالدين شاه قاجار، صحنه جلوس سليمان پيامبر و بلقيس همسر او را برتخت نشان مي‌دهد.
در پشت سر آن‌ها هيکل ديو‌هايي بدان گونه که در اساطير آمده با دوشاخ بر روي سر نقش شده‌است و در مقابل آن‌ها تصوير فيل، شتر، اسب و حيوانات ديگر است . اين صحنه ياد آور حکايت سليمان و ملکه سبا است. در گوشه‌اي از صحنه جلوس سليمان پيامبر در هلالي بالاي عمارت باغ ارم چهره رستم پهلوان، نامي شاهنامه فردوسي با خصوصيات نقاشي دوره قاجاريه تصوير شده‌است. در طرف راست نقش ناصرالدين شاه صحنه‌اي از داستان عاشقانه شيرين و خسرو است.در قسمتي از نقوش کاشي‌کاري نماي ضلع‌جنوبي باغ قوام شيراز يا نارنجستان هم منظره حمام گرفتن شيرين در چشمه نشان داده‌شده‌است.
صحنه طرف چپ نقش ناصرالدين‌شاه مجلس دعوت زليخا و زنان مصر از يوسف پيامبر است که هر يک ترنجي در دست دارند و زليخا در صدر نشسته و زنان در حالي که محو حسن و جمال يوسف شده اند به جاي ترنج دست‌هاي خود را بريده اند.
در طرفين هلالي بزرگ بالاي ايوان عمارت، چهار هلالي کوچکتر وجود دارد.در دو هلالي کوچکتر مياني مردي در پيکار با هلاهل نشان داده شده که تحريف شده نقش در گاه شرقي کاخ صد ستون تخت جمشيد است و در موقع تعميرات که چند سال پيش بوسيله دانشگاه شيراز انجام گرفته، ساخته شده‌است.
در دو هلالي بزرگتر طرفين، بر روي کاشي‌هايي که زمينه آن طرح‌هاي اسليمي ديده مي شود آهويي را در چنگال پلنگ مي‌بينيم که تقليد شده از شکاري در چنگال شير در تخت جمشيد است . دراصطلاح معماران محلي فارس به‌اين گونه طرح‌ها «گرفت و گير» گويند.
روي ستون‌هاي دو جانب ايوان بزرگ که جلوي طبقات دوم و سوم است با کاشي‌هاي هفت‌رنگ مزين شده است و در وسط آن‌ها نقوش متعدد مجالس بزم و شکارگاه، سواران،زنان و گل‌ها ساخته‌شده که در حاشيه طرفين ايوان به طور عمودي و در وسط دايره‌هايي زير‌هم قرار دارند.نماي پشت عمارت که به جانب اندرون است نيز داراي کاشي‌هاي نقش‌دار زيباست.
بر روي هلالي بزرگ مياني پيشاني عمارت در اين قسمت نقش داريوش هخامنشي است که از نقوش کاخ‌هاي تخت جمشيد اقتباس شده‌است.
در دو سوي نقش داريوش دو صحنه شکارگاه به سبک نقوش عهد هخامنشي حك شده و در طرفين اين دو نقش تصوير شکارگاه‌هايي با خصوصيات دوره قاجاريه است.
در هلالي‌هاي طرفين هلالي بزرگ نقش دو شير و خورشيد به چشم مي‌خورد و در بالاي تصوير دو فرشته‌ است که تاجي بر روي سر دارند. در حاشيه پنجره‌هاي نماي غربي عمارت کاشي‌هاي هفت‌رنگ با نقوش گوناگون شاهان و سربازان هخامنشي و گل‌ها و مناظر باغ‌ها و کوشک‌ها است.

  تلفن باغ ارم : 32272538

  وب سایت باغ ارم : -

  آدرس باغ ارم : شیراز ، بلوار ارم، باغ ارم


نمایش نقشه - باغ ارم


مراکز نزدیک باغ ارم

جاذبه های اطراف باغ ارم

اقامت گاه های اطراف باغ ارم

رستوران های اطراف باغ ارم


پشتیبانی