آتشكده كركو

  • آتشكده-كركو_1
  • آتشكده-كركو_2
  • آتشكده-كركو_3

درباره آتشكده كركو

 آتشكده كركو  از مهترین آتشکده های ایران و متعلق به دوران ساسانی می باشد که در روستایی با همین نام در شهرستان زابل قرار دارد. مکانی مقدس که از آتش آن برای روشن نگه داشتن آتش در آتشکده های دیگر نیز استفاده می کردند و در بسیاری از سفرنامه ها از آن یاد شده است و موبدان آن نیز مورد احترام وبژه ای بوده اند. در اطراف این آتشکده خانه هایی قدیمی یادگاری از دوران قاجار قرار دارند که در میان آنها اتاق گچبری از تزئینات زیبایی برخوردار می باشد.

  تلفن آتشكده كركو :

  وب سایت آتشكده كركو : -

  آدرس آتشكده كركو : کیلومتر 30جاده زابل

  زمان بازدید آتشكده كركو :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آتشكده كركو


مراکز نزدیک آتشكده كركو

جاذبه های اطراف آتشكده كركو


پشتیبانی