شما اینجا هستید: سمنان | سمنان | مسجد تاريخانه

مسجد تاريخانه

  • مسجد-تاريخانه-_1
  • مسجد-تاريخانه-_2
  • مسجد-تاريخانه-_3
  • مسجد-تاريخانه-_4
  • مسجد-تاريخانه-_5
  • مسجد-تاريخانه-_6
  • مسجد-تاريخانه-_7

درباره مسجد تاريخانه

تاريخانه به معني خانه خداست و آن را مسجد چهل ستون هم مي نامند. اين مسجد از قديمي ترين و مهم ترين مساجد ايران پس از اسلام است كه در قرن دوم و سوم قمري ساخته شده و نقشه ي آن به شكل مساجد صدر اسلام است. اين مسجد جزء اولين مساجد ايران است كه در بناي آن مناره بكار رفته است. وجه تمايز اين مسجد‌ آن است كه هرگز آن را تعمير نكرده اند و تنها در دوره ي سلجوقيان به جاي مناره خشتي و گلي آن كه تخريب شده، برجي از آجر ساخته اند. به اين ترتيب، شكل عمومي بنا تغيير نكرده است.

  تلفن مسجد تاريخانه :

  وب سایت مسجد تاريخانه : -

  آدرس مسجد تاريخانه : استان سمنان، دامغان، میدان امام، خیابان مطهری


نمایش نقشه - مسجد تاريخانه


مراکز نزدیک مسجد تاريخانه

جاذبه های اطراف مسجد تاريخانه

اقامت گاه های اطراف مسجد تاريخانه


پشتیبانی